Tại thời điểm này, các Từ điển Hy Lạp - Anh có một số 15,928 từ trong hy lạp cũng như 16,266 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 353,739 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 1,875 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Hy Lạp - Anh, Hy Lạp, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Hy Lạp, dịch vụ Hy Lạp-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi ellinikoagklikalexiko.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0156 / 0.0102 (19)
Quay lại đầu trang