15,928 բառեր. 16,266 Թարգմանություններ է.
353,739 բառերը / արտահայտությունները, 1,875 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Հունական, Հունական-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է ellinikoagklikalexiko.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
4.8560 / 0.4070 (19)
Վերադառնալ սկիզբ