15,226 բառեր. 16,860 Թարգմանություններ է.
633,276 բառերը / արտահայտությունները, 3,357 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Հունական թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է ellinikoagklikalexiko.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0135 / 0.0080 (19)
Վերադառնալ սկիզբ